If you are not willing to learn, 
no one can help you.

If you are determined to learn,
no one can stop you.

Anonymous

Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Ajattelun taitoja tulee harjoitella, jotta osaa tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä. Tutkiva ja luova työskentely koulussa lisää oppilaiden kykyä ajatella, ratkaista ongelmia, argumentoida, analysoida ja tehdä johtopäätöksiä sekä tarkastella eri näkökulmia.

Oppiminen jatkuu läpi ihmisen elämän. Koulussa opitaan vain pieni osa siitä, mitä elämässä tarvitaan. Koulussa tähdätään siihen, että oppilailla on peruskoulun päättäessään oppiva asenne ja oppimaan oppimisen taidot.

Monilukutaito

Monilukutaito sisältää lukutaidon, tulkitsemisen ja tuottamisen taidot. Tätä harjoitellaan peruskoulussa osana kaikkia oppiaineita, sillä tiedon monikanavaisuus on lisääntynyt. 

Käsinkirjoitetun tekstin ohella viestintää tapahtuu myös digitaalisesti. Teknologian lisääntyessä kirjoitetun tekstin lukutaidon lisäksi ihmisiltä vaaditaan myös numeraalista ja matemaattista lukutaitoa, kuva- ja medialukutaitoa sekä digitaalista lukutaitoa. Medialukutaidon ytimessä on tavoite yksilön kyvystä osata hankkia, muokata, tuottaa, arvioida ja arvottaa tietoa.

Muut tavoitteet

  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Työelämätaidot ja yrittäjyys
  • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

INSTAGRAM

@Saaraope
Instagram did not return a 200.

kotitehtävät

Voit tehdä kotitehtävät sähköisessä muodossa, perinteisen vihkotyöskentelyn sijaan.

muistiinpanot

Eri oppiaineiden muistiinpanot ovat saatavilla koko ajan, ajasta ja paikasta riippumatta.

materiaalit

Voit nyt harjoitella monipuolisemmin eri oppiaineita hyödyntäen valmiiksi tehtyjä materiaaleja.

 

Voit myös seurata etenemistäsi paremmin. Näet OPS 2016 tavoitteet eri oppiaineille sekä arviointikriteerit kursseille.

TILAA UUTISKIRJE: