Tavoite

Fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Fysiikan opetus auttaakin ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä.

opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle.

Kurssit

2018

Kotitehtävät
Homework

2018

muistiinpanot
notes

2018

Tiedostot
Files

Miten ikimaailmassa on mahdollista selittää kemian ja fysiikan termein sellainen asia kuin ensirakkaus?

Albert Einstein

Linkit