Tavoite

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.

Kurssit

7lk

  • Kurssi 1

8lk

  • Kurssi 2

9lk

  • Kurssi 3

2018

Kotitehtävät
Homework

2018

muistiinpanot
notes

2018

Tiedostot
Files

Sota on Euroopan normaali olotila. Sodan syitä on aina varastossa kolmeksikymmeneksi vuodeksi.

Pjotr Aleksejevitš Kropotkin

Linkit

Geoidi

valtiovisa

kuntavisa

Opettajan työkalut:

mapchart -sivu