Yhteiskuntaoppi

Tavoite

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Heitä harjaannutetaan hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa.

Kurssit

2018

Kotitehtävät
Homework

2018

muistiinpanot
notes

2018

Tiedostot
Files

Emme me tarvitse suomalaisia omistajia, vaan riskisijoittajia,
hyviä hallituksia ja
hyviä toimitusjohtajia.

Björn Wahlroos, 2005

Linkit